Auto w Pracy

Slideshow Image

BMW zapowiada, że modele Neue Klasse od 2025 będą oferować funkcje magazynowania energii elektrycznej, a co za tym idzie, będzie je można włączyć w domową sieć elektryczną.

Zapewniać to będzie funkcja ładowania dwukierunkowego. W pierwszym etapie rozwoju ładowania dwukierunkowego klienci będą mieli możliwość wykorzystania akumulatora wysokonapięciowego swojego pojazdu jako stacjonarnego magazynu energii. Korzystając ze stacji BMW DC Wallbox Professional będzie można tymczasowo magazynować w pojeździe neutralną pod względem emisji CO2 energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej, a następnie oddawać ją do swojego gospodarstwa domowego. Pozwala to na tymczasowe uniezależnienie się od zewnętrznej sieci elektrycznej i obniżenie kosztów energii.

W drugim etapie ładowania dwukierunkowego klienci będą mogli przekazać część energii z akumulatora na zewnątrz. Energia ta może być następnie wykorzystana w określonym czasie do zasilania sieci elektrycznej. Dostęp do rynku energetycznego zapewnia partner BMW, firma E.ON. Jej dynamiczna taryfa energii elektrycznej w połączeniu z zapleczem backendowym BMW, pozwala na sterowanie procesem ładowania w celu generowania przychodów z wymiany energią. To, kiedy funkcja ta będzie dostępna na poszczególnych rynkach, zależy od przyjęcia niezbędnych przepisów regulacyjnych i warunków lokalnych.

Dzięki funkcji Vehicle to Load energia zgromadzona w pojeździe może być wykorzystywana przez zewnętrzne urządzenia elektryczne. Dzięki temu pojazdy Neue Klasse mogą w praktyce służyć jako mobilne powerbanki, np. do ładowania roweru elektrycznego lub zasilania urządzeń elektrycznych podczas biwakowania.