Auto w Pracy

Slideshow Image

 

AFIR - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Od 13.04.2024 roku zaczęły obowiązywać przepisy AFIR i właśnie temu była poświęcona konferencja TransAFIRmacja, zorganizowana przez PSPN, czyli Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności.

 

Czego dotyczy AFIR i jak przekłada się to na motoryzacyjne środowisko. AFIR to zbiór przepisów, wymagań, planów i oczekiwań dotyczących rozwoju nowej mobilności. Głównie odnosi się do elektromobilności i pojazdów zasilanych wodorem. Ambitne plany obejmują Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T). Główne drogi, na których kumuluje się międzynarodowy transport mają być dostosowane do pojazdów nowej możliwości. Określono warunki jakie ma spełniać infrastruktura wzdłuż tych dróg.

 

Przepisy mają zacząć obowiązywać już w 2025 roku, więc czasu nie ma zbyt dużo, zwłaszcza że delikatnie mówiąc nasza struktura jest dość uboga. Na tą chwilę stan dostosowania wynosi 8%. Z tym wyzwaniem zmierzyli się przedstawiciele ministerstw, Komisji Europejskiej, GDDKiA, UDT oraz branży nowej mobilności. Wniosek po Konferencji jest jeden, łatwo nie będzie, a w zasadzie to szanse na dostosowanie się Polski do tych wymogów jest prawie niemożliwa, przynajmniej nie w takich ramach czasowych. Głównym problemem jest brak infrastruktury energetycznej, której nie da się szybko wybudować. Brak przyłączy o takiej mocy jak zakłada AFIR, szczególnie, że na tą chwilę jest to całkowicie nieopłacalna inwestycja. W ciągu kilku lat, należałoby kilkukrotnie podnieść moc stacji ładowania. Do roku 2035 byłby to wzrost 15 krotny.

Wszystko wskazuje na to, że zadanie nie zostanie wykonane, chyba, że nastąpi szerokie porozumienie instytucji, firm i nowa mobilność przyśpieszy.